RU ENG
-->

Проекти асоціації

Впродовж 2016 року  Асоціація HRFORUM продовжувала реалізацію міжнародного проекту ELITE програми TEMPUS.

Експерти проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE) програми TEMPUS від Асоціації професіоналів з управління персоналом «HRFORUM» Ніколов Андрій та Якименко Анастасія взяли участь у навчальному візиті до Каунаського технологічного університету (м. Каунас, Литва).

У ході навчального візиту в межах проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging»(ELITE) програми TEMPUS було виконано ряд завдань:

 • презентація проміжних результатів в межах проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE);
 • планування майбутніх заходів щодо реалізації проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE).

Також експертами було відвідано Центр лідерства у Київському університеті імені Бориса Грінченка, який є новим початком для лідерства в організаціях України.

Київ

Листопад 2016

 

Освітній проект «HRevolution’13»

 

23 лютого в Києві стартує «HRevolution’13» – освітній проект, направлений на покращення якості освіти в сфері управління персоналом в Україні.

Освітній проект «HRevolution’13» вже шостий  рік поспіль надає студентам можливість ознайомитися з основними інструментами HR-менеджменту. Проект орієнтований на студентів 3-5 курсів, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент персоналу», молодих випускників, а також всіх, хто бачить своє майбутнє в сфері HR.

Програма навчання охоплює всі стадії розвитку корпоративного відділу HR і надає глибокі теоретичні знання, практичні навички та інформацію про реалії управління персоналом в Україні. Проект передбачає проведення майстер-класів і тренінгів провідними професіоналами у сфері HR: менеджерами та директорами міжнародних компаній, представлених на ринку України.

Організатори

Організовує проект міжнародна молодіжна організація Асоціація AIESEC* спільно з Асоціацією HRFORUM.

Формат проекту

Навчальна програма триває 6 тижнів: щосуботи в період з 23 лютого по 30 березня будуть проводитись по 4 лекції з провідними фахівцями галузі управління персоналом.

Дізнатися більше про проект можна на сайті, офіційних сторінках HRevolution в соціальних мережах ВКонтакте, Facebook та Twitter.  

*AIESEC — це міжнародна молодіжна організація, яка допомагає отримати новий досвід, розвинути професійні навички та особистісні якості людині, займається організацією освітніх та соціальних проектів,  міжнародних програм обміну та професійних стажувань.

 

Дослідження «Виявлення потреб та проблематики професіоналів з управління персоналом в Україні»

Ситуація

В умовах постійних змін, вимоги до професіоналів, зокрема HR, є дуже високими. Разом із тим  український HR продовжує еволюціонувати та змінювати свій курс. З’являються нові потреби, відточуються процеси та змінюються акценти. У таких умовах дослідження потреб HR-cпільноти дозволить отримати розуміння перспектив та пріоритетів подальшого розвитку галузі.

Мета

Дослідження спрямоване на визначення актуальних потреб та проблематики HR-сектору в Україні.

Проект передбачає

 • Розробку первинних гіпотез та портрету цільової аудиторії
 • Проведення фокус-груп та глибинних інтерв’ю з залученням 50 HR-директорів середніх, малих та великих підприємств, які працюють на українському просторі
 • Кількісне дослідження методом онлайн-анкетування HR-спеціалістів різних рівнів з вибіркою близько 2000 респонденів по Україні
 • Підготовка аналітичного звіту, що міститиме основні результати дослідження, їхні підсумки та рекомендації для подальших дій.

 

Проект «HR без кордонів»

Ситуація

Глобалізація як беззаперечна тенденція 21 століття кидає виклик підприємцям усього світу, включно з Україною. Згідно останнього дослідження Європейської Асоціації з управління персоналом, з 2003 по 2008 року ріст робочої сили відбувався виключно за межами внутрішніх ринків компаній. Зокрема, 50 найбільших глобально активних гравців ринку Європи створили більш ніж 500,000 робочих місць закордоном, в той час як аналогічний показник на внутрішньому ринку зменшився на 300,000 працівників. Стає очевидним, що глобальна відкритість, міжнародні стандарти та практики, а також глобально інстальовані сервіси є відмінними ознаками лідерства HR функції сьогодення.

Потреба інтеграції в світову економіку піднімає планку на шляху до справжнього бізнес-партнерстваHR. Для того щоб його досягти відповідного рівня та бути конкурентоспроможними на глобальному ринку, важливовміти виходити за межі географічних, соціальних чи галузевих кордонів, постійно вдосконалюватись та здійснювати обмін найкращим досвідом разом з лідерами HR професії в світі.

Мета

Уможливлення доступу до міжнародних HR-практик для українського ринку, таким чином стимулюючи міжнародну співпрацю та підвищуючи конкурентоспроможність українських підприємств.

Проект передбачає

 • Проведення систематичних відкритих зустрічей з міжнародними HR-спеціалістами з-за кордону (передбачає онлайн-трансляцію на інші регіони України).
 • Програму професійних стажувань у сфері HR для молодих спеціалістів (у партнерстві з AIESEC).
 • Співпрацю з міжнародними HR-асоціаціями в спільній організації партнерських подій у сфері HR.

Проект «Ukrainian HR innovation 2013»

Ситуація

Cфера HR в Україні продовжує еволюціонувати, а українське суспільство може пишатися чудовими практиками HRM на вітчизняному ринку. Водночас, до цього часу не існувало інструменту який би дозволив не лише запозичувати міжнародний досвід , але й ділитися власними практиками у сфері управління персоналом з міжнародною спільнотою, і таким чином, підвищувати імідж України у світі.

Мета

Популяризація українського HR у світі шляхом виявлення та винагородження найкращих HR-практик України міжнародними HR-спеціалістами – членами Світової федерації асоціацій з управління персоналом.

Проект передбачає

 • Залучення міжнародних експертів та партнерів серед представників HR-асоціацій Європи — членів Світової федерації асоціацій з управління персоналом.
 • Створення експертної комісії та розробка критеріїв  для оцінки найкращих практик премії «Ukrainian HR innovation 2013».
 • Виявлення найкращих практик у сфері HR серед українських компаній за 2012-2013 роки.
 • Нагородження компаній-переможців на міжнародній HR-конференції за кордоном.

 

Каталог звітів актуальних міжнародних  HR-досліджень “HR Тенденції 2012”

Ситуація

Не зважаючи на наявність достатньої кількості періодичних видань,  електронних розсилок та подій національно масштабу, HR-спеціалісти України мають обмежений доступ до  своєчасної інформації про тенденції та інновації сфери управління персоналом у світі, великою мірою через мовний бар’єр.

Мета

Створення та поширення каталогу, який міститиме інтерпретовані результати найцікавіших міжнародних досліджень у сфері HR за 2012 рік.

Проект передбачає

 • Пошук та підбірку актуальних матеріалів  — статей та звітів найновіших міжнародних досліджень у сфері HR.
 • Професійний переклад та адаптацію матеріалів для кращого розуміння та застосування на українському ринку.
 • Створення та видання інтерактивного каталогу “HR Тенденції 2012”, який у перспективі стане настільною книгою кожного HR-спеціаліста України.
 • Презентацію каталогу на відкритій події, за участю медіа , партнерів та  потенційних читачів (HR-спеціалісти, власники та провайдери HR-послуг).
 • Співпраця з спеціалізованими медіа, партнерськими організаціями та професійними асоціаціями/клубами з метою подальшого поширення каталогу серед цільової аудиторії.

 

Реформування вищої освіти у сфері управління персоналом в Україні: впровадження стандартів та професійної сертифікації

Ситуація

Не зважаючи на зростання стратегічної ролі сфери HR, в Україні на сьогоднішній день не існує єдиного національного стандарту в сфері управління персоналом. Як наслідок — відсутні освітні стандарти на профільних спеціальностях у ВНЗ, які б дозволили готувати фахівців міжнародного класу та враховували потреби ринку праці.

Водночас, не існує і національної системи сертифікації фахівців у сфері управління персоналом, яка б гарантувала якість надаваних послуг для роботодавців та була доступною широкому загалу спеціалістів. Альтернативою такої системи часто слугують міжнародні сертифікації, проте, у зв’язку з рядом існуючих бар’єрів (мовний, фінансовий, культурний, тощо), дуже мало HR-спеціалістів в Україні дійсно отримують міжнародну сертифікацію.

Таким чином, ринок гостро потребує кваліфікаційних стандартів, що є максимально близькими до потреб ринку праці, враховують міжнародні стандарти професії HR та передбачають зрозумілий та доступний сценарій підготовки фахових спеціалістів в Україні. На наше переконання, запропонований проект не лише вирішить існуючу проблему підготовки спеціалістів однієї з найбільш затребуваних професій в Україні, але й підвищить конкурентоспроможність українських компаній у світі та сприяє інтеграції України в Європейський Союз.

Мета

Підвищити конкурентоспроможність українських компаній через використання передових технологій у сфері управління персоналом за допомогою впровадження освітніх стандартів і професійної сертифікації HR-фахівців в Україні.

Проект передбачає

 • Адаптацію міжнародних стандартів управління персоналом в Україні (за прикладом Європейських країн, в т.ч. країн Східної Європи);
 • впровадження освітніх стандартів з підготовки професіоналів з управління персоналом за освітньо-кваліфікаційними напрямками «бакалавр» і «магістр»;
 • підготовка та перепідготовка викладачів, виходячи зі стандартів;
 • створення системи постійного підвищення кваліфікації викладачів та оновлення стандартів відповідно до потреб ринку праці та існуючих міжнародних практик;
 • впровадження механізму сертифікації на базі ВНЗ, які беруть участь у реалізації проекту;
 • налагодження міжнародної співпраці між українськими ВНЗ та передовими університетами Європи, професійними асоціаціями та бізнесом.

З питань участі, партнерства чи спонсорства, просимо звертатись за адресою  dk@hrforum.ua , або телефонувати за номером +380673111344